Skip to content

Soykırım nedir?

kategorisi Sosyal

Soykırım, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda önemli sayıda ve düzenli biçimde yok edilmeleridir.

Hukuksal tanımı ise "ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle girişilen şu hareketlerden herhangi biridir: grubun üyelerinin öldürülmesi; grubun üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel hasar verilmesi; grubun yaşam koşullarının bunun grubun bütününe ya da bir kısmına getireceği fiziksel yıkım hesaplanarak kasti olarak bozulması; grup içinde doğumları engelleyecek yöntemlerin uygulanması; [ve] çocukların zorla bir gruptan alınıp bir diğerine verilmesi." şeklindedir.

Şimdi olayı kendimizden (örf, adet, milli duygular, dinimiz vs) bağımsızlaştırarak objektif bir şekilde değerlendirelim ve örnek hayali bir olay üzerinden gidelim.

Bozkurt sülalesinin bir kaç eli silah tutan erkeği tarafından bir banka soygunu gerçekleştirilir ve güvenlik görevlilerini de öldürürler. Elbette kamera kayıtlarından bu soygun yakalanır ve Anadolu'da yaşayan bütün Bozkurt sülalesinin mallarına, topraklarına el konulur. Çoluk, çocuk, yaşlı, kadın dinlemeden bütün Bozkurt sülalesi (yaklaşık olarak 469 kişiler) Irak topraklarına ve meteliksiz bir şekilde sürülürler. Sadece İstanbulda yaşayan 2-3 tane Bozkurt sülale mensubu kalır.

Şimdi bu örnek olayımız soykırım mıdır? Yoksa Bozkurt sülalesi bunu haketmiş midir? Veya Bozkurt sülalesinin ileride yapacakları bir takım başka soygunları engelleme adına atılmış çok yararlı bir adım mıdır? İstanbul'da kalan bir kaç Bozkurt mensubu bunun bir soykırım olmasını engeller mi?

Etiketlendi:
Agorasonsuzkarga

Yorumlar

  • Ekim 2021 düzenlendi

    Hak etmişler mi? Hayır, kurunun yanında yaş da kesinlikle yanmamalı. Ama devletin moralleri yok, sorunu küçültecek/yok edecek bir hamle varsa bu hamleyi uygulamak için çekinmez. Hatta halk onu desteklesin diye bir yerde yangın çıkartıp Bozkurt sülalesi yaptı diye suçlama ihtimali bile var, ama çok girmeyelim bu konulara.

    Bundan daha iyi bir çözüm vereyim. Banka soygununu yapanları ve destek verenleri hapse atmak/sürgün etmek. Bir gruptan birisinin topluma veya devlete zarar verecek düşünceleri var diye, bütün gruptakileri öyle görmenin nesinin mantıklı olduğunu anlamıyorum doğrusu. Hele ki sözünü ettiğimiz grubun tanımlayıcı özelliği "ikinci parmaklarının dördüncü parmağa oranının Türklere göre 0,1 daha fazla olması" gibi bir şeyse. Ama varolduğumuz dünyanın özellikleri ve hatalı düşünme mekanizmalarımız sağolsun, birisi birini öldürdüğünde o kişi bir azınlıktaysa "Bozkurt Türk'ü öldürdü!" diye haberler yapılıyor, ve biz de o azınlığa nefret duymaya başlıyoruz. Keşke bir çözüm yolu olsaydı...

    sonsuzkargaStalker
  • Aslında suçlunun yanında suçsuzları da hedef almak özellikle bebek ve çocukları bence soykırıma giriyor. Bir kaç istisna bu işi bozmaz. Şu da bir gerçek ki ama savaşlarda sivil zaiyat da mutlaka oluyor. Savaş durumları da soykırıma girmeli belki. Hiroşima, nagazaki, israil - filistin vs gibi.

    sonsuzStalker
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .